Antigoné projekt

Az Antigoné projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával (KA2-Strategic Partnerships for Innovation in the School Sector) jött létre. Projektünk nevét a görög mitológia és színház ismert alakjáról kapta. Antigoné olyan hősnő, aki ellenállt az erőszakos hatalomnak.

A nemzetközi projektben hét ország vesz részt (Bulgária, Görögország, Magyarország, Norvégia,  Olaszország, Svédország és Szerbia). Az interdiszciplináris projekt koordinátora a szerbiai DAH színház. A fejlesztésben részt vevő szervezetek különböző szakmák képviselői, szerteágazó szakmai tapasztalatokkal. A színházi és drámapedagógiai szakértők (a DAH színház Szerbiából, az InSite Drama Magyarországról, az Aeroploio Görögországból és az AIDA Alapítvány Olaszországból) mellett pszichológiai szakértők (Fiatal Pszichológusok Egyesülete, Bulgária), a nők elleni erőszak szakértői (a svéd RealStarts), egyetemi kutatók (Western Norway University of Applied Sciences) és az online tanítás- és tanulásmódszertan szakértői (az Action Synergy Görögországból) is részt vettek a program kidolgozásában.

Az ANTIGONÉ két éves (2021–2023) projektjének keretében egy kézikönyvön túl további képzések, személyesen megvalósított és online események segítik a felhasználó tanárokat az egyes partnerországokban. A képzések az általunk javasolt módszertan és megközelítésmód hatékony osztálytermi megvalósítását támogatják.

A projektről további információkat talál a projekt honlapján és Facebook-oldalán.

Az Antigoné kézikönyv

Antigoné projekt, 2022

Könyvünk elsősorban olyan felső tagozatos és középiskolai tanároknak szól, akik a nők elleni erőszak (és a családon belüli erőszak) témáját színházi és drámás módszerekkel szeretnék feldolgozni az osztályukkal – akár jelenléti, akár online formában. A COVID-19 világjárvány miatt számos országban bevezetett lezárások bizonyítottan növelték a nemi alapú erőszak (a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak) gyakoriságát, ezért a téma iskolai feldolgozása a következő időszakban különösen indokolt és aktuális lehet.

Hiszünk benne, hogy a drámapedagógia és a színházi formákra épülő módszertan hatékonyan formálja a tanulók szemléletmódját, érzelmi beállítódását és gondolkodásmódját, ezáltal képes megváltoztatni a tudattalan mintázatokat is. Tapasztalataink szerint a tanulók kifejezetten élvezik, ha fiktív történetekre épülő módszerekkel dolgozhatnak. A drámás eszközök használatával érzékeny témák is feldolgozhatók, komoly nevelési célok is megközelíthetővé válnak, ráadásul úgy, hogy a tanulók közben nem is érzik, hogy – a hagyományos módon – tanulnának.

A kézikönyvet igyekeztünk úgy összeállítani, hogy hatékonyan támogassa a felhasználó tanárokat. Ehhez olyan forrásokat kínálunk, amelyek mentén a felhasználó tanárok a lehető legkönnyebben és leggyorsabban megszervezhetik a saját osztályukkal való drámás foglalkozást a témában.

1. fejezet: áttekintés a nők elleni és a nemi alapú erőszak jelenségéről

 • A fejezet az alapvető emberi jogok fogalmán keresztül közelíti meg azokat a fogalmakat és elméleteket, amelyek egyrészt érhetővé teszik a nemek közti egyenlőtlenség társadalmi jelenségét, másrészt megmagyarázzák a nők elleni erőszak okait és kulturális gyökereit.
 • Külön rész szól a társadalmi krízis idején felerősödő nők elleni erőszakról (mint amilyen például a COVID-19 járvány okozta lezárások vagy az elmúlt évek menekült válságai voltak).
 • A fejezetet az Antigoné projektben részt vevő partnerországokról szóló áttekintés zárja, amely vázolja a nők elleni erőszak felszámolásáért folytatott küzdelem aktuális kihívásait.

2. fejezet: bevezetés a drámapedagógia elméleti és módszertani alapjaiba

 • A fejezet rövid elméleti bevezetővel indul, ahol tisztázzuk a drámapedagógia kulcsfogalmait.
 • Ezt követi a módszertani alapok ismertetése: hogyan érdemes drámás foglalkozást tervezni és vezetni az osztályteremben.
 • További ötletekkel és forrásokkal támogatjuk a drámafoglalkozásmegvalótísát és a nehezebb pedagógiai helyzetek kezelését az osztályteremben,
 • illetve a Zoom interaktív, online platformján.

 3. fejezet: a kézikönyv voltaképpeni gerince. 45 és 90 perces óratervek, amelyeket a felhasználó tanár önállóan megvalósíthat. A fejezet tartalmaz egyszerűbb és bonyolultabb óraterveket is, valamint további információkat az órák Zoom felületen való, online megvalósításához. Az óratervek számos témát lefednek és változatos módszertani megközelítéseket alkalmaznak. Az egyes óratervek bemutatása hasonló struktúrát követ:

 • Táblázatos összefoglaló, mely tartalmazza a tervezett időt, a célcsoport jellemzőit (életkor, drámapedagógiában való jártaság) és a megvalósítás nehézségi fokát.
 • Az óra leírása: az óra menetének rövid összefoglalása, célja és főbb jellemzői, a célcsoport leírása.
 • Az óra konkrét célja: mit várhatunk a folyamattól, illetve milyen tanulási eredményekkel lehetünk elégedettek.
 • Eszközigény és előkészületek: például térhasználat, programinstalláció (ha online vagyunk), előzetes tanulói olvasmányok.
 • A tanári óravezetés részletes leírása: az óra menetének bemutatása a tanár nézőpontjából lépésről lépésre, a tervezett idővel és az egyes lépések magyarázatával, konkrét céljaival.
 • További tevékenységek és támogató anyagok: olyan kiegészítő anyagok, amelyek segítik az óra megvalósítását és az órát követő megbeszélés moderálását.
 • A fejezet kitekintést ad a lehetséges tantervi kapcsolódásokra, illetve mutat néhány további példát más nemzetközi, komplex drámás projektre is.

4. fejezet: az angolul és magyarul is elérhető további olvasmányok és források összefoglalója

 • A nemi alapú erőszak felismerésének jeleiről; mit tehet a tanár, az áldozat vagy bárki, aki bántalmazás tanújává vagy áldozatává válik?
 • Kihez lehet fordulni, honnan lehet segítséget kérni? (Például segélyvonalak, civil szervezetek elérhetőségei.)

A könyv magyar nyelven ingyenesen letölthető innen.

A projekt e-learning felülete az alábbi képre kattintva érhető el:

 

A projekt Impact Assessment Reportja ITT érhető el angol nyelven.