Mások drámái – képzés a Marczin

 

Mások drámái – tanítási dráma iskolák

5 x 6 órás, nem akkreditált, gyakorlatközpontú drámapedagógia-történeti kurzus
Időpontváltozás: utolsó alkalom április 27-én!!!
Műhelyvezető:Bethlenfalvy Ádám
Óravázlatok, elméleti írások és videók segítségével rekonstruáljuk a brit drámapedagógia fontos szereplőinek munkamódszereit. A képzés részvevői egyrészt sajátélményű tapasztalatot szerezhetnek különböző tanítási drámás megközelítésekről, másrészt elméleti áttekintést kapnak arról, hogy milyen gondolatok mentén dolgoztak/dolgoznak a drámapedagógia különböző angol képviselői: Dorothy Heathcote, Gavin Bolton, Cecily O’Neill, Jonothan Neelands, David Davis, David Booth.
Időpontok:február 9., 23., március 9., április 6., 27. szombatonként 10.00-16.00 óráig
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Részvételi díj: az öt alkalomra szóló bérlet 16.000.- Ft; egy alkalomra a belépő 4000.- Ft.
Jelentkezés, további információ kérhető Juszcák Zsuzsától: juszcak.zsuzsa@marczi.hu;
70-335-6285

Tematika:
Első alkalom (február 9.): Dorothy Heathcote
A drámapedagógiát többek között a tanári szerepbelépéssel gazdagító Heathcote munkássága fél évszázadon ível át. Elsősorban az „igaz ember bajban” korszakát vizsgáljuk, és ehhez viszonyítva nézzük, hogy milyen elemei változtak, és melyek maradtak meg a drámatanításának.
Második alkalom (február 23.): Gavin Bolton
Elsősorban elméleti munkássága és Heathcote módszereinek leírása és elemzése kapcsán vált ismertté, annak ellenére, hogy az általa létrehozott gyakorlat rendkívül kiterjedt és változatos. Saját munkásságát Heathcote korai korszakának továbbfejlesztéseként értelmezi.
Harmadik alkalom (március 9.): Cecily O’Neill
O’Neill Bolton tanítványaként szerzett drámapedagógusi végzettséget, és Alan Lamberttel közösen írt Drama Structures című könyve tette ismertté. Idővel saját munkáját „process drama”-nak, folyamatdrámának kezdte hívni, és óráiban jobban előtérbe kerültek a drámapedagógia színházi gyökerei. Ma már többek között Bolton is folyamatdrámaként jellemzi saját munkáját is.
Negyedik alkalom (április 6.): Jonothan Neelands
A Dráma a tanulás szolgálatában című könyve, és a Drámapedagógiai Olvasókönyvben található konvenciók rendszeres hivatkozási pontjai a magyar drámapedagógusok többségének. Munkássága azonban meglehetősen kiterjedt, írásai a demokrácia-építéstől a drámapedagógus saját munkájának kutatásáig sok mindent érint. A színházakkal folytatott munkája fontos része jelenlegi tevékenységének.
Ötödik alkalom (április 13.): David Davis, David Booth
Davis nagy hatással volt a kilencvenes évek elején a magyar drámapedagógiára. Érdemes visszatekinteni akkori gondolkodására, munkájára és összehasonlítani azzal, hogy ma hogyan gondolkozik a drámáról. Booth nagyhatású kanadai drámapedagógus, a Story Drama című könyv szerzője. Drámáiban előtérbe kerül a történetépítés, és az ezzel kapcsolatos stratégiák, módszerek. Neelands egyik mesetereként szokta emlegetni a ma is aktív drámapedagógust.
Bethlenfalvy Ádám, a képzés vezetője, 14 éven át a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ színész-drámatanára volt, jelenleg az InSite (www.insite-drama.eu) munkatársa és a Birmingham City University PhD hallgatója.