A DIVERSE kézikönyv már elérhető online is!

Online is elérhető a DIVERSE projektünk keretében létrejött tanári kézikönyv, magyar nyelven.

A kötet három olyan, történetmesélésre építő módszertant kínál, amelyek javítják a heterogén tanulóközösségek tanulási eredményeit:

A drámapedagógia bevonja a tanulókat a fikció világába, ahol a tanulók hozhatják létre a maguk történetét. A módszer a saját tapasztalatokra és felfedező-tanulásra épít. A drámapedagógia létrehozza a megértés terét a résztvevők számára, akiknek így lehetőségük nyílik arra, hogy megértsék az őket körülvevő világot.

A digitális történetalkotás módszertana olyan multimédiás eszközöket használ a történetmondásban, mint a fénykép, videó, hangfelvételek és képregények.

A népmesékre épülő módszertan a világ orális kultúrájából, mesei hagyományából merít; olyan szóbeli műfajokat használ, mint a legendák, mítoszok, példázatok, allegóriák, tündérmesék, szellemhistóriák és így tovább.

A kötet szerzői hisznek abban, hogy mindhárom tanításmódszertan messzemenően alkalmas arra, hogy a társadalmi szempontból heterogén osztályokban támogassák a tanulói közösségek inklúzióját és a tanulási folyamatokat. Tapasztalataink szerint a gyerekek kifejezetten élvezik, hogyha narrativitásra építő módszertan keretei között dolgozhatnak, tanulhatnak. Ezekkel a technikákkal és eljárásokkal a tanár nemcsak a tantárgyi céljait tudja megvalósítani, de érzékeny témákról is tud beszélgetést kezdeményezni az iskolában, ráadásul úgy, hogy a gyerekek észre sem veszik, hogy közben tanulnak.

A három módszertant hasonló felépítés mentén mutatjuk be:

  1. Elméleti bevezetés: az adott módszer elméleti háttere és megalapozása.
  2. Módszertan: a módszer gyakorlati alkalmazásának általános leírása, bemutatása.
  3. Óratervek: gyakorlatba is átültethető konkrét óratervek, részletes leírásokkal. Példák az adott módszer használatára eltérő korcsoportokban és különböző tantárgyi környezetben.
  4. További eszközök és eljárások: néhány, további kipróbálásra váró ötlet és technika.
  5. Források: szakirodalmi források gazdag gyűjteménye. Linkek, könyvek, cikkek és tanulmányok a továbbolvasóknak.

Bízunk benne, hogy a kötet hasznos és a gyakorlatban is alkalmazható segítséget jelent azon tanárok számára, akik bővíteni szeretnék módszertani repertoárjukat, és arra törekednek, hogy az osztályterem társadalmi sokszínűségére építsenek a tanulási folyamatok tervezése és kivitelezése során.

A kötetet Cziboly Ádám szerkesztette, a drámapedagógiáról szóló részt Bethlenfalvy Ádám írta.

A magyar nyelvű kötet ITT érhető el.